Hur blir jag medlem?

Swisha oss på 123 461 23 54 eller betala via BankGiro 5278-1861
Kostnad för medlemskap 2019 är 100 kr.
Som meddelande skriver ni: Medlemsavgift + Namn. Gärna mailadress