Föreningen

Om Föreningen

Föreningen VisägerRÖTT är en opartisk och neutral, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp inom olika former av BDSM-relationer, både aktiva men även tillfälliga relationer. Vi stöttar de som utsatts för våldtäkt och/eller övergrepp men även förövare som vill bryta ett mönster. Vi finns där för alla som vill ha trygghet.

Vi vill inte att någon ska känna sig ensam i vad de genomgått och det trauma ett sexuellt övergrepp kan medföra. Vi arbetar för att hjälpa både utsatta, förövare i önskemål om bättring och även anhöriga så att de får förståelse. Vi som är aktiva i styrelsen och föreningen har många av oss egna erfarenheter av övergrepp i olika form, både psykiska och fysiska. Vi arbetar aktivt för att minska det sexuella våldet inom BDSM-Sverige. Vårt mål är att jobba för att alla ska känna sig mer säkra i sin utlevnad oavsett kön och läggning.

Allt stöd som tillhandahålls av oss är kostnadsfritt. Vi har tystnadslöfte.

Målgrupp

Vi vänder oss till alla inom BDSM-Sverige oavsett könstillhörighet och sexuell läggning.
Vi har hela Sverige som upptagningsområde.

Fokusområden

VisägerRÖTT arbetar aktivt inom tre fokusområden: förebyggande, stödjande och opinionsbildande.

Vision

Vi arbetar aktivt med alla medel för nolltolerans inom BDSM-Scenen mot sexuella övergrepp. Detta gör vi genom att erbjuda vårt personliga stöd till utsatta och andra som vill lyssna för att få ett jämställt BDSM-Sverige fritt från sexuella övergrepp och våld. Dessutom jobbar vi med att upplysa rättsväsende och sjukvård om skillnaden på BDSM och övergrepp.

 

Föreningen grundades 2018 av Kitty Olausson.

Organisationsnummer: 802516-7654 – Ideell förening