Övergrepp

Ett sexuellt övergrepp innebär att någon eller några tar sig friheten och utsätter någon för en kränkande sexuell handling.

Det kan ske både psykiskt och fysiskt och det är bara den utsatta som kan bestämma vad som är okej eller inte.