För anhöriga

Runt varje utsatt person står ofta ett flertal nära. Trots det är det sällan anhöriga eller vänner vågar tala om det som hänt. Många känner sig ensamma. Ändå talar statistiken för det motsatta. Under 2017 anmäldes knappt 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2016. Så betyder det att det finns minst dubbelt så många anhöriga. Och säkert ännu fler med tanke på det stora mörkertalet. Det finns fler som är i din situation.

För anhöriga och vänner är det ofta svårt att stå bredvid och se hur den utsatta kämpar med vardagen och med det som har hänt. Vanmakt, ilska, sorg och skuld är vanliga känslor för många anhöriga. I många fall så vet inte anhöriga att en har BDSM som sin sexualitet och det medför dubbel skuld hos den utsatta.

Genom att öka din egen kunskap blir du ett bättre stöd för din anhöriga. Din erfarenhet kan också hjälpa andra anhöriga. Om du vill vara med och hjälpa andra utsatta eller anhöriga får du gärna kontakta oss.

Det finns fördjupad information i vårt forum för dig som anhörig.