Känslor efter ett övergrepp

Vi ser många olika former av övergrepp. Det kan handla om att man har blivit utsatt för en våldtäkt, hot och kränkningar eller skador som uppkommit och ursäktats med att det är BDSM.  Något som många gånger är gemensamt för de stödsökande är att de tvivlar på sina upplevelser. Känslor av skuld och skam gör även ofta att man inte vågar prata med någon om det som hänt. Men vi vet att det är otroligt viktigt och bra att göra det.

”Äntligen vågar jag lyfta på locket och prata om det som jag burit ensam så länge”

Tre råd till dig som känner skuld och skam:

Det är aldrig ditt fel!

Många ifrågasätter sitt eget agerande vid övergrepp men det vanliga är inte att skrika och göra motstånd, utan just att bli som fastfrusen. Problemet är inte att du gjorde för lite motstånd, utan att någon struntat samtycke som ni hade i er överenskommelse.

Ditt egenvärde förändras inte.

Ibland säger både experter och välmenande medmänniskor att en som utsatts för övergrepp är förstörd för all framtid. Detta är en helt galen tanke och hänger troligen ihop med en konservativ idé om kvinnan som antingen hora eller madonna. En persons värde hänger på intet sätt ihop med utsatthet för övergrepp.

Din upplevelse och berättelse är helt sann

Juridik och upplevelse av kränkning inte är samma sak. Det finns få fällande domar i jämförelse med den stora mängden anmälda brott. Alla handlingar som sker utan samtycke är känslomässiga övergrepp. Du vet bäst om någon gått över din gräns.

Som utsatt behöver du aldrig skämmas, skammen hör hemma hos förövaren.