Vad är ett övergrepp?

Övergrepp är en lagstridig handling riktad mot enskild person, utförd av någon starkare eller mäktigare, särskilt om kroppsligt våld eller dylikt, t.ex. övergrepp mot minderåriga flickor, sexuella övergrepp och även allmän kränkning av annans värdighet eller rättigheter.

Vad betyder det?

Ett övergrepp är något som en person gör mot en annan. Det kan vara en handling som är olaglig i sig själv, eller som ”bara” är emot den ene personens vilja och som får hen att känna sig utnyttjad och/eller kränkt.

I praktiken kan ett övergrepp ske enligt följande:

Om hen är beroende på något sätt, ekonomiskt, bostad eller familjeband får hen att göra något som hen inte vill, så är det ett övergrepp.

En viss handling kan upplevas som övergrepp av hen, men inte av den andre. Situationen eller hur en för tillfället mår och känner sig är avgörande.

 

Några exempel på övergrepp:

– Att någon rör ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett sätt man själv inte  vill
– Att någon ger sexuella kommentarer som man inte vill ha, eller ger blickar som känns obehagliga.
– Att tvingas ha sex fast man inte vill, t.ex. att tvingas ha samlag med någon eller att tvingas stimulera någon sexuellt genom exempelvis smekningar eller kyssar.
– Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, t.ex. visar sitt kön eller onanerar.
– Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. T.ex. för att man sover, är sjuk, är full eller drogpåverkad, eller har någon funktionsvariation.
– Någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex. Det kan t.ex. vara ens chef, lärare eller en jämnårig som man inte vågar säga nej till.
– Att bli fotad eller filmad, med eller utan kläder, i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år.
– Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
– En vuxen som tittar på utan att ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp.
– Om någon har sex med en person som är under 15 år räknas det alltid som ”våldtäkt mot barn”, även om det inte förekommit våld/hot/tvång.

Övergrepp inom BDSM

Allt ovan innefattas även inom BDSM om man inte gett sitt samtycke till vad som ska ske under den session som är fastställd och skall utövas.  Samtycket bör göras skriftligen mellan två utövare och under en vald tid. Det är viktigt att det finns tydliga regler för vad som INTE är något som man vill ska ske under sin lek, både för den dominanta och den undergivna.